Dossier

Mobiliteit

Snel naar

Werkkostenregeling

Binnen de loonbelastingwetgeving geldt de zogenaamde werkkostenregeling (WKR) voor vergoedingen en verstrekkingen. Binnen deze regeling kunt u in 2015 maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.
Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gebruik te maken van de zogenoemde gerichte vrijstellingen.

Onder de gerichte vrijstellingen vallen bijvoorbeeld vergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met een eigen vervoermiddel (tot maximaal 19 eurocent per kilometer) en vergoedingen voor dergelijke reiezen per openbaar vervoer en het verstrekken van OV-plaatsbewijzen/abonnementen voor zakelijke reizen.

De gerichte vrijstelling voor parkeren

Onder de WKR geldt een gerichte vrijstelling voor parkeren bij de werkplek. Een parkeerplaats of garage op het bedrijfsterrein van een werkgever kan als algemene ruimte deel uitmaken van een werkplek indien deze (ook) toegankelijk is voor werknemers. De waarde van een dergelijke parkeervoorziening is op nihil gesteld (zie artikel 3.7, eerste lid,onderdeel a, van de URLB 2011). Voor andere parkeerplaatsen en garages heeft de werkgever in het algemeen geen ARBO-verantwoordelijkheid, ongeacht of de werknemer die locaties aandoet in het kader van zijn dienstbetrekking. In die gevallen is geen nihilwaardering van toepassing (Besluit staatssecretaris 17 december 2014).
Voor auto’s van de zaak zijn vergoede parkeerkosten op andere locaties dan de werkplek overigens zogenaamde intermediaire kosten, zodat dat geen belast loon oplevert.

Fiscale gevolgen NS Businesscard

Het gebruik van een NS Businesscard heeft in hoofdlijnen de volgende fiscale gevolgen.

Het reizen per openbaar vervoer met de NS Businesscard is onbelast voor zover dit zakelijke reizen betreft. Het woon-werkverkeer valt ook onder het begrip ‘zakelijk reis’. Eventueel gebruik van de NS Businesscard voor privéreizen is niet onbelast. Past u de werkkostenregeling toe, dan is hierop de zogenaamde ‘gerichte vrijstelling’ van toepassing.
Ook het gebruik van een taxi is onbelast voor zover het om een zakelijke rit gaat.

Als de NS Businesscard wordt gebruikt voor de parkeerkosten van de auto van de zaak bij een NS station, dan betreft dit kosten die met de zakelijke auto samenhangen en daarom geen belast privévoordeel opleveren.

Wordt de NS Businesscard gebruikt voor een (elektrische) OV-fiets of elektrische NS-scooter, dan wordt die fiets of scooter geacht door de werkgever ter beschikking te zijn gesteld. Die terbeschikkingstelling is onbelast zolang de fiets of scooter voor zakelijke ritten wordt gebruikt.

Tenslotte kan de NS Businesscard ook gebruikt worden voor een huurauto. In dat geval is er in principe sprake van een (tweede) auto die onder de wettelijke regeling van de bijtelling valt. Het verdient aanbeveling om ter voorkoming van de bijtelling de begin- en eindstand van de kilometerteller te noteren en detailgegevens van de gemaakte zakelijke ritten te bewaren, zodat hiermee de bijtelling op deze auto kan worden voorkomen.

Vragen over dit thema kunt u mailen naar info@autoenfiscus.nl

Dossiers

Bijtelling

Lees meer

Elektrische auto

Lees meer

Ik heb een vraag. Bel of mail mij terug.