FAQ

In deze rubriek beantwoorden wij veelgestelde vragen. Wij besteden aan de beantwoording de uiterste zorg.

Desalniettemin aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie in deze rubriek in een concrete situatie als wij bij die individuele situatie niet betrokken zijn geweest. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij of twijfelt u over uw eigen situatie, dan zijn wij u graag op declaratiebasis van dienst met individueel advies.

Neem contact op

Als ik mijn auto aanpas zodat de CO2-uitstoot hoger wordt, moet ik aanvullende BPM betalen. Kan zo’n aanpassing ook gevolgen hebben voor de bijtellingscategorie?

Als u de motor van uw auto binnen 3 jaar na de eerste kentekenregistratie zodanig laat veranderen dat de auto hierdoor een andere CO2-uitstoot krijgt, moet u daarvoor inderdaad een aanvullende aangifte BPM indienen. Nu de CO2-uitstoot mede bepalend is voor de hoogte van de BPM, brengt een hogere uitstoot immers een hogere BPM met zich mee. Nog vervelender wordt het als uw auto door zo’n aanpassing de BPM-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s verliest. Voor de bijtelling is echter niet zo’n regeling getroffen als voor de BPM. Ook voor andere regelingen die aan de CO2-uitstoot gekoppeld zijn (bijv. de investeringsaftrek), ontbreekt zo’n “antimisbruikbepaling”.

Kan ik in de loop van een jaar overstappen op bijtelling als ik nu een rittenregistratie heb?

Als in de loop van een kalenderjaar achtereenvolgens verschillende auto’s door de werkgever aan een werknemer ter beschikking worden gesteld, moet een tijdsevenredig deel van het voor elk van die auto’s geldende bijtellingspercentage in aanmerking worden genomen tenzij blijkt dat de auto’s samen op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden worden gebruikt. Dit is niet anders als vaststaat dat één van de auto’s niet voor privédoeleinden is gebruikt of als het bijtellingspercentage voor één van de auto’s door een lage CO2-uitstoot wordt verlaagd. Zo’n overstap is dus pas mogelijk per 1 januari van een nieuw jaar. Bij wisseling van werkgever is overstap van bijtelling naar rittenregistratie of andersom wel mogelijk.

Ik wil in de loop van het jaar stoppen met de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto. Wat is het gevolg?

Met een Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto kan de bestelauto van de zaak gebruikt worden zonder bijtelling en zonder rittenregistratie. Zoals de naam van de verklaring al zegt, mag zo’n bestelauto dan niet privé gebruikt worden. Ook niet als het privégebruik per jaar maximaal 500 km is. Dat kan soms onpraktisch zijn als toch een kleine privérit gemaakt moet worden. Deze verklaring kan daarom ingetrokken worden. Tot de datum van intrekking gaat de belastingdienst er dan vanuit dat deze bestelauto niet privé gebruikt is. Voor de rest van het jaar moet dan een sluitende rittenregistratie bijgehouden worden.
Intrekken van deze verklaring en daarna overstappen op bijtelling levert een bijtelling over het héle jaar op, zie ook de vraag van 18 april 2017.

Ik heb een vraag. Bel of mail mij terug.